Demonstrasjon og bilder

Vi i Ramotech er stolte leverandører av SailorsMate!
Sailorsmate har en rekke funksjoner slik som;

  • AIS
  • Værvarsling
  • Se varslet havstrøm (også i dypet)
  • Info om bunnbeskaffenhet fra NGU
  • Kart for hele Norskekysten.
  • tett integrasjon mot barenswatch
  • Se hvor andre har sitt bruk
  • AIS fra kystverket
  • Jmeldinger
  • Stabilitets kalkulator for å sjekke nåværende eller planlagt lastsituasjon

Ta kontakt med oss i Ramotech om du ønsker Sailorsmate!

Kontakt oss Kontakt oss