Har du spørsmål om autopilot, vennligst fyll ut felt under så tar vi kontakt ved første anledning.
Skriv gjerne i melding hvordan du vil systemet skal fungere og funksjonalitet du ønsker.
MotorbåtMotorseilerSjarkSeilbåt
0-1000Kg1000-3000Kg3000-5000Kg5000-8000Kg8000-12000KgOver 12000Kg
15-20fot20-25fot25-30fot30-35fot35-40fotOver 40fot
123
50-200cc200-500cc500-900cc
Har ikke NMEANMEA 2000NMEA 0183NMEA 0183 og NMEA2000
Har ikke0-8Amp8-20Amp20-30Amp
12V24VBåde 12V/ 24V
Har ikkeSimradLowranceB&GAnnet
TelefonMailSMSUansett